UniFi ® AC Mesh Pro

UniFi ® AC Mesh Pro

8,091.34บาท
Brands
Product Code: UniFi ® AC Mesh Pro
Stock In Stock

OverView

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร กำลังส่ง 160mW - ความเร็วสูง 450/AC1300 Mbps (802.11 a/b/g/n/ac) สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ พร้อมด้วย 2 กิกะบิทพอ...
Tags: UniFi

Product Description

อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร กำลังส่ง 160mW - ความเร็วสูง 450/AC1300 Mbps (802.11 a/b/g/n/ac) สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ พร้อมด้วย 2 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps รับ-ส่ง ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3x3 MIMO สำหรับ 2.4GHz (ความเร็ว 450 Mbps) และ 3x3 MIMO สำหรับ 5.0GHz (ความเร็วสูงสุด 1300 Mbps) + ติดตั้ง 3 x 8 dBi เสาอากาศภายในขนาด, รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE 48VDC + รองรับการจ่ายไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 802.3af + รองรับ Multi-Hop Wireless Uplink * *เน้นงานกลางแจ้ง คอนเสิร์ต งานประชุมสัมมนา ที่ใช้พื่นที่ภายนอกอาคาร และ/หรือ ไม่ต้องการเดินสายแลน 

UniFi AC Mesh Pro

>>>รับประกันการใช้งาน <<<

Datasheet

Specification
 
 
 • ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร กำลังส่ง 160mW - ความเร็วสูง 450/AC1300 Mbps (802.11 a/b/g/n/ac) สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ พร้อมด้วย 2 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps สำหรับ 2.4GHz (ความเร็ว 450 Mbps) และ 3x3 MIMO สำหรับ 5.0GHz (ความเร็วสูงสุด 1300 Mbps)+ ติดตั้ง 3 x 8 dBi เสาอากาศภายในขนาด, รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE 48VDC + รองรับการจ่ายไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 802.3af + รองรับ Multi-Hop Wireless Uplink 
 
 
 • ลักษณะการนำไปใช้งาน

ใช้สำหรับเป็น Wireless Access Point เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งในชุด + ควบคุมการใช้งานด้วยซอฟท์แวร์ UniFi WiFi Management เหมาะสำหรับการใช้งานติดตั้งจำนวนมาก สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IEEE 802.11a/b/g/n/ac ความถี่ย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz เสาอากาศรอบทิศทาง

 

 • Simultaneous Band

สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ (2.4GHz/5.0GHz AC) เพื่อแยกการทำงาน เช่น ใช้งานอินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ที่ความถี่ 2.4 GHz

และใช้งานโทรศัพท์ VoIP, เล่นเกมส์ และฟังเพลง ที่ความถี่ 5 GHz AC


 

 • พอร์ท LAN

2 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 และรองรับการทำงาน Auto MID/MIDX

 
 
 • Passive POE

รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน+ มาพร้อมด้วยอุปกรณ์ POE-48 จำนวน 1 ชุด

 • 802.3af

รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน 802.3af

 

 • เสาอากาศ

 

 • ระยะทางในการใช้งาน
 • 8 dBi ความถี่ 2.4GHz Embeded Antenna 3x3 MIMO ความเร็ว 450 Mbps

 • 8 dBi ความถี่ 5.0GHz AC Embeded Antenna 3x3 MIMO ความเร็ว 1300 Mbps

 • ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด ที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 150-180 เมตร
 

 • กำลังส่ง

กำลังส่งสูง 160 mW (22 dBm - สำหรับความถี่ 2.4 GHz)

กำลังส่งสูง 160 mW (22 dBm - สำหรับความถี่ 5.0 GHz AC)

 • Multi-Hop wireless Uplink

รองรับการทำงาน Multi-Hop Wireless Uplink 

 • ขนาด / น้ำหนัก

343.2 x 181.2 x 60.2 มม / 633 กรัม