UniFi AC In-Wall PRO

UniFi AC In-Wall PRO

9,619.30บาท
Brands
Product Code: UniFi AC In-Wall PRO
Stock In Stock

OverView

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสายและไร้สาย ติดตั้งฝังในผนังอาคาร กำลังส่ง 160mW - ความเร็วสูง 450+1300 Mbps (802.11 a/b/g/n/ac) 2 ความถี่ 2.4/5.0...
Tags: UniFi

Product Description

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสายและไร้สาย ติดตั้งฝังในผนังอาคาร กำลังส่ง 160mW - ความเร็วสูง 450+1300 Mbps (802.11 a/b/g/n/ac) 2 ความถี่ 2.4/5.0GHZ พร้อมด้วย 3 พอร์ท 1000 Mbps (1 พอร์ท IN, 2 พอร์ท OUT) + ติดตั้งเสาอากาศภายในขนาด 5 dBi / 6.5 dBi, รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน มาตรฐาน IEEE 802.3at POE+ และสามารถจ่ายไฟ PoE OUT 48V Pass-Through ต่อไปให้กับอุปกรณ์, เหมาะสำหรับเป็นจุดกระจายระบบเครือข่ายแบบสาย (Wired) ให้กับอุปกรณ์ PoE Device และกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) ณ จุดบริเวณนั้นไปในตัว, ไม่มี INJECTOR มาในชุด ** เน้นปล่อยไร้สายเฉพาะห้อง เฉพาะจุด สัญญาณไกลและแรงกว่าปกติ 

UniFi AC In-Wall PRO

>>รับประกันการใช้งาน 1 ปี<<

Datasheet

ประเภทอุปกรณ์

 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสายและไร้สาย ติดตั้งฝังในผนังอาคาร กำลังส่ง 160mW - ความเร็วสูง 450+1300 Mbps (802.11 a/b/g/n/ac) 2 ความถี่ 2.4/5.0GHZ พร้อมด้วย 3 พอร์ท 1000 Mbps (1 พอร์ท IN, 2 พอร์ท OUT) + ติดตั้งเสาอากาศภายในขนาด 5 dBi / 6.5 dBi, รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน มาตรฐาน IEEE 802.3at POE+ และสามารถจ่ายไฟ PoE OUT 48V Pass-Through ต่อไปให้กับอุปกรณ์, เหมาะสำหรับเป็นจุดกระจายระบบเครือข่ายแบบสาย (Wired) ให้กับอุปกรณ์ PoE Device และกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless) ณ จุดบริเวณนั้นไปในตัว, ไม่มี INJECTOR มาในชุด 

การนำไปใช้งาน

 • ช้สำหรับเป็น Wireless Access Point เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย เหมาะสำหรับการกระจายสัญญาณภายในห้องพื้นที่จำกัด ติดตั้งฝังไปในผนัง มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งในชุด + ควบคุมการใช้งานด้วยซอฟท์แวร์ UniFi WiFi Management เหมาะสำหรับการใช้งานติดตั้งจำนวนมาก สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IEEE 802.11a/b/g/n/ac ความถี่ย่าน 2.4GHz และ 5.0GHz (แบบ 3T3R / 3T3R MIMO เสาอากาศรอบทิศทาง)

Simultaneous Band

 • สามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ความถี่ (2.4GHz/5.0GHz AC) เพื่อแยกการทำงาน เช่น ใช้งานอินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ที่ความถี่ 2.4 GHz และใช้งานโทรศัพท์ VoIP, เล่นเกมส์ และฟังเพลง ที่ความถี่ 5 GHz AC

พอร์ท LAN

 • 3 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 และรองรับการทำงาน Auto MID/MIDX
 • * (1 พอร์ท IN, 2 พอร์ท OUT)

Passive POE

 • รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (Power Over Ethernet - 802.3at PoE+) และสามารถจ่ายไฟ PoE OUT 48V Pass-Through ต่อไปให้กับอุปกรณ์ (* ไม่มี POE Injector มาในชุด)

เสาอากาศ

 • 5 dBi สำหรับความถี่ 2.4GHz Embeded Antenna 3x3 MIMO ความเร็ว 450 Mbps
 • 6.5 dBi สำหรับความถี่ 5.0GHz AC Embeded Antenna 3x3 MIMO ความเร็ว 1300 Mbps
 • * ไม่สามารถเปลี่ยนเสาอากาศภายนอกได้

ระยะทางในการใช้งาน

 • ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด ที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 30-50 เมตร

กำลังส่ง

 • กำลังส่งสูง 160 mW (22 dBm - สำหรับความถี่ 2.4 GHz)
 • กำลังส่งสูง 160 mW (22 dBm - สำหรับความถี่ 5.0 GHz AC)
 • * การปรับเพิ่มกำลังส่งที่สูงขึ้นอาจทำให้ความเร็วลดลง

ระบบความปลอดภัย

 • WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

ขนาด / น้ำหนัก

 • 139.7 x 86.7 x 25.75 มม / 210 กรัม